imagesCAQEVYTR

Açık artırma Terimleri

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu  sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Site: İhalenin düzenlendiği site, alan adından ve bu alan adına bağlı  alt alan adlarından oluşan web sitesi Teklif: Sitedeki internet  müzayedelerine üyelerin verdiği veya gördüğü fiyat  teklifleridir. Sistem:...

Link to Açık artıma Nedir?

Açık artıma Nedir?

Açık artırma eski çağlardan beri uygulanan ve ürünün değerini alıcıların belirlediği bir pazarlık tarzıdır. Müzayede ya da Mezat, taşınır ya da taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. Geleneksel müzayede, alıcıların birbirini izleyen artırma önerilerinin müzayede yöneticisi tarafından kabul edilecek en yüksek bedele...